ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Vesti

Uspešno realizovan NSS PUMA 2016

Uspešno realizovan NSS PUMA 2016

29 / Sep / 2016

Skup je održan od 29 - 30. septembra u nastavno–turističkom naselju Goč – Piramida na planini Goč. Skup je organizovao Institut za istraživanja i projektovanja u privredi iz Beograda, Privredna komora Srbije i Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i dodatnu podršku Mašinskog fakulteta ...
Detaljno
Implementacija OHSAS 18001 GSP Beograd

Implementacija OHSAS 18001 GSP Beograd

09 / Sep / 2016

U septembru 2016. godine potpisan je ugovor sa JKP GSP Beograd, za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - implementaciju standarda OHSAS 18001:2007. Institut za istraživanja i projektovanja u privredi započeo je proces implementacije sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtevima OHSAS 18001:2007 sa integracijom u postojeći ISM u JKP GSP Beograd. ...
Detaljno
Implementacija ISO 50001:2011 U JP EPS – ogranak Drimsko-Limske hidroelektrane

Implementacija ISO 50001:2011 U JP EPS – ogranak Drimsko-Limske hidroelektrane

03 / Aug / 2016

U avgustu 2016. godine potpisan je ugovor sa JP EPS, ogranak Drimsko-Limske hidroelektrane, za upravljanje energijom - implementaciju standarda ISO 50001:2011. Projekat obuhvata implementaciju na lokacijama: HE „Bajina Bašta“, RHE „Bajina Bašta“, Mini HE „Vrelo", Fotonaponsku elektranu „Brana Lazići", Hotel „Jezero", HE „Uvac“, HE „Kokin Brod“, HE „Bistrica", HE ...
Detaljno

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Naše reference