ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Ocenjivane usaglašenost - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Standard SRPS ISO/IEC 17020:2012 sadrži zahteve za kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje i za nepristrasnost i konzistentnost njihovih aktivnosti kontrolisanja.

On se primenjuje na kontrolna tela tipa A, B ili C, kako je definisano u ovom međunarodnom standardu i primenjuje se u svakoj fazi kontrolisanja (faza projektovanja, ispitavanje tipa, početno kontrolisanje, kontrolisanje u upotrebi ili nadzor). Kontrolna tela su pravna lica koja vrše ocenjivanje za svoje matične organizacije, službene organe ili privatne korisnike, kako bi obezbedila zainteresovanim stranama informacije koje se odnose na usaglašenost predmeta kontrole sa propisima, standardima ili specifikacijama.
Prednosti implementacije:
  • poboljšana efikasnost,
  • povećana produktivnost i efektivnost u ukupnom radu kontrolnih tela,
  • poboljšava se kvalitet radnih mesta i moral zaposlenih,
  • porast poverenja, ali i veća kontrola procesa i aktivnosti tokom provere kontrolnih tela,
  • štednja u smislu vremena i novca zbog smanjenja ili otklanjanja potrebe za ponovljenom kontrolom / inspekcijom ponovnog rada i sl.

Standard serije SRPS ISO/IEC 17020 ima za cilj da bliže uredi rad tela koja obavljaju kontrolisanje. Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020.
Ovaj standard je sasvim kompatibilan sa standardima serije ISO 9001 i ISO 14001 i veoma jednostavno se integriše njima.


Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference