ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Konsalting

Realizacija projekata u oblasti mašinstva, saobraćaja, energetike i građevine vrlo često obuhvata specifične zahteve, koje je moguće ispuniti angažovanjem referentnih stručnjaka sa adekvatnim znanjima, posebnim iskustvima ili sertifikatima.

Prateći ovakve zahteve tržišta Institut za istraživanja i projektovanja u privredi je u periodu od svog osnivanja do danas posebnu pažnju posvetio okupljanju, obrazovanju i usavršavanju svog tima stručnjaka za potrebe realizacije projektnog konsaltinga.

Danas je IIPP jedinstvena profesionalna mreža visoko motivisanih lokalnih i stranih eksperata i kao takva obezbeđuje adekvatan profesionalni tim za svaki projekat. Veliko iskustvo i visoke kvalifikacije našeg tima omogućuju stvaranje efikasnih i kreativnih poslovnih i  rešenja, koja su prilagođena zahtevima i potrebama svakog klijenta ponaosob.

Konsalting u oblasti projektnog inženjeringa podrazumeva:

*  ANALIZE   *  PLANIRANJE   *  PROJEKTOVANJE   *  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA   *  NADZOR

Iako raznorodni po oblastima, tematici i vrsti, svaki preuzeti projekat realizuje se kroz sledeće faze:

  • preispitivanje početnih / ulaznih podataka,
  • dodatna ispitivanja, merenja, kontrolisanja, (po potrebi)
  • formiranje preliminarnog izveštaja,
  • izrada i verifikacija zahtevanog dokumenta sa obezbeđenjem objektivnih dokaza,
  • formiranje konačnog izveštaja.

Sa posebnom pažnjom analiziraju se svi ulazni podaci, postojeće stanje,postojeća dokumentacija koji prate rešavanje predmetnog zahteva. Prema proceni stručnog tima, a u dogovoru sa naručiocem sprovode se dodatna istraživanja,merenja i kontrolisanja i izrađuje se neophodna dokumentacija (skice, elaborati,proračuni, planovi i sl).

Naši stručnjaci poseduju adekvatne licence na nivou ministarstava, što nam omogućava da učestvujemo u projektima različitih sadržaja i obima, sa uvek istim ciljem – obezbediti potpunu uslugu klijentima. U svakom trenutku naš stručni tim je spreman da odgovori na sva vaša pitanja.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference