ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda ISO 27001 - SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA

Standard ISO 27001 predstavlja međunarodni standard koji se bavi očuvanjem poverljivosti, integriteta i celovitosti informacija i podataka. Standard podleže različitim područjima primene kao što su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja.

Pretnje po bezbednost informacija organizacije dolaze i spolja i iznutra, pa tako ovaj standard sve više dobija na važnosti. ISO 27001 je nastao kao rezultat potrebe definisanja međunarodno prihvaćenih normi, koje će svojim zahtevima definisati okvir formiranja sveobuhvatnog sistema zaštite i ciljeve njegovog delovanja kako bi se na efektivan i efikasan način upravljalo bezbednošću informacija. Koristi koje se mogu ostvariti uvođenjem standarda ISO 27001 su sledeće:

 • Zaštita i očuvanje kompanijskog know-how,
 • Povećanje efektivnosti i efikasnosti informacionog sistema,
 • Povećanje poslovnog kredibiliteta i poverenja od strane klijenata i partnera,
 • Izlazak na međunarodno tržište,
 • Mogućnost dugoročnog interesnog umrežavanja sa drugim kompanijama,
 • Ušteda vremena racionalizacijom količine i sadržine informacija,
 • Optimizacija resursa potrebnih za distribuciju i čuvanje podataka,
 • Rana identifikacija ranjivosti,pretnji i potencijalnih negativnih uticaja na poslovanje,
 • Smanjenje rizika od zapošljavanja ljudi koji bi mogli naštetiti organizaciji,
 • Just-in-time-efekat - Prava informacija - na pravo mesto - u pravo vreme,
 • Postizanje sinergetskog efekta timskog rada,
 • Promptna usklađenost sa zakonskom regulativom,
 • Dostupnost klijentima kroz e-poslovanje,
 • Brži protok informacija između zaposlenih,
 • Stvaranje preduslova za delegiranje odgovornosti.

Prednosti koje implementacija i sertifikacija ISO 27001 nosi sa sobom, mogu se sažeti u dva segmenta. Prvi segment je zaštita i bezbednost informacija,a titme i vašeg know-how, kroz sistematski proaktivan pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije.
Drugi segment je zaštita i bezbednost podataka i informacija vaših klijenata sa kojima dolazite u kontakt prilikom instaliranja opreme, izvođenja obuka, prejektovanja i montaže uređaja, itd.
Standard ISO 27001 je značajan standard za organizacije koje se bave uslugama u oblastima koje su na bilo koji način povezane sa informacionim tehnologijama i potrebom za očuvanje poverljivosti informacija, ali i drugim bez obzira na veličinu. Njegova implementacija i primena omogućavaju bolju saradnju sa sličnim organizacijama širom sveta koje posluju po ovom modelu. Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera po zahtevima ovog standarda.


Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference