ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Quality management

Praktična, lako razumljiva i visoko kvalitetna obuka, osmišljena je sa ciljem da unapredi i poveća znanje ljudi iz oblasti implementacije standarda kvaliteta, održavanje visokog nivoa kvaliteta, stalnog unapređenja i poboljšanja sistema kvaliteta, ocenjivanja i provera sopstvenih preduzeća i njihovih isporučioca.

Institut za istraživanja i projektovanja je kao predavače za Quality Management profesionalne obuke angažovao eminentne profesore sa Beogradskog Univerziteta, kao i veliki broj eksperata iz privrede, čime su obezbeđena sistematična, jasna i primenljiva znanja. 

Osnovni cilj ove profesionalne obuke jeste osposobljavanje polaznika za samostalni rad na: 

 • implementaciji standarda kvaliteta,
 • održavanju visokog nivoa kvaliteta,
 • stalnim unapređenjima i poboljšanjima sistema kvaliteta,
 • ocenjivanju i proverama sopstvenih preduzeća i njihovih isporučioca.
Ova profesionalna obuka je namenjena edukaciji kadrova, menadžmenta i top-menadžmenta u cilju njihovog usavršavanja, podizanja nivoa rada, efikasnosti i boljeg pozicioniranja u okruženju. 
Program rada Quality Management profesionalne obuke:

 • Zahtevi ISO 9001 i ISO 9004
 • Upoznavanje sa principima 6 Sigma
 • Zahtevi ISO 14001
 • Zahtevi OHSAS 18001
 • Zahtevi ISO 22001/HACCP sistem
 • Zahtevi ISO 27001
 • Zahtevi ISO 50001
 • ISO 19001 - smernice za sprovođenje provera,/li>
 • Radionice
 • Završni test
Nakon uspešno položenog završnog testa, kandidati dobijaju diplomu
Qiipp KONSULTANT za implementaciju, održavanje, analizu, ocenjivanje i provere, projektovanje i stalno unapređenje sistema kvaliteta.

Obuke se organizuju dva puta godišnje, tokom proleća i jeseni, a mogu se realizovat kao: 

Open-house - profesionalne obuke doprinose proširenju znanja i sticanju diploma polaznicima iz različitih preduzeća. To je, ujedno, odlična prilika za upoznavanje kolega, razmenu iskustava i ideja, širenje poslovnih kontakata i saradnje. Informacije o početku obuke su blagovremeno date u preciznim terminima i programom u otvorenoj ponudi na sajtu Instituta.
              
In-house - profesionalne obuke su dizajnirane prema potrebama konkretnog klijenta, pošto veoma često preduzeća žele da pošalju veći broj polaznika ili imaju specifične zahteve - žele da obuku prilagode svojim potrebama, te zahtevaju poseban sadržaj, mesto, vreme...U tom slučaju, organizujemo in-house (kompanijsku) obuku koja je prilagođena oblastima poslovanja i nivou znanja prema pojedinačnim privrednim organizacijama. Takve obuke se izvode sa jasno definisanim ciljem od strane klijenta, a mi smo fokusirani na konkretne i merljive rezultate koje klijent želi.
              

Materijal

Materijal (uključujući plan i program rada) polaznici dobijaju u toku prvog dana. Svaki polaznik dobija svoj poseban materijal, Materijal za Qulity Management obuku je namenjen isključivo polaznicima i ne prodaje se posebno. 

Knjiga za statističke metode (Inženjerske metode menadžmenta),priručnik za FTA i FMEA, priručnik za RIZIK, priručnik za Interne provere, brojni primeri dokumenata, prikaz BRAINSTORMING-a, BENCHMARKING-a, SWOT analize, Procesnog pristupa, osnova Teorije Sistema, Teorije Informacija, Upravljanja projektima unapređenja kvaliteta i celih knjiga na CD-u, kopije rezultata urađenih eksperimenata i testova. 

Broj polaznika

Quality Management je visoko-praktična i interaktivna obuka, što zahteva rad sa ograničenim brojem polaznika. Maksimalan broj polaznika je 15 po ciklusu. Prednost imaju polaznici čije uplate stignu ranije. 
Organizator zadržava pravo otkazivanja ili odlaganja predviđene obuke u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih. 

Smeštaj

S obzirom da obuka traje više od jednog dana, polaznici sami obezbeđuju smeštaj, ukoliko je potreban.

Cena

Cena obuke je 54.000 dinara + PDV
Plaćanje je moguće izvršiti u najviše tri rate. Diploma "Qiipp KONSULTANT za implementaciju, održavanje, analaizu, ocenjivanje i provere, projektovanje i stalno unapređenje sistema kvalieteta" dostavlja se kandidatu nakon potpune uplate sredstava.

Reference

Kvalitet naših predavanja i stručnost predavača garantuju da ćete posle treninga raspolagati novim znanjima, iskustvima i idejama.
Kvalitet je najbolja preporuka!
Neka i vaš uspeh govori umesto vas!

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference