ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda ISO 26000 - UPUTSTVO O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI

ISO 26001 definiše smernice, a ne zahteve za uvođenje društvene odgovornosti u svakodnevno poslovanje. Smernice imaju za cilj da pomognu kompanijama u doprinosu održivom razvoju i da ih podstaknu da idu iznad osnovne dužnosti - pravne saglasnosti sa društvenim pitanjima, ali da dopune, čak iniciraju programe društvene odgovornosti.

Korporativna društvena odgovornost je koncept po kome organizacije uzimaju u obzir dugoročne interese lokalnih zajednica u kojima posluju i preuzimaju odgovornost za uticaj svojih aktivnosti na zaposlene, kupce/članove, lokalnu zajednicu i životnu sredinu.
Glavni cilj ovog standarda je da podrži preduzeća da integrišu društvenu odgovornost u svoju svakodnevnu poslovnu praksu.

Koristi koje se mogu ostvariti uvođenjem standarda ISO 26000 su sledeće:

  • povećava kredibilitet i poverenje javnosti,
  • upravljanje društvenim ili ekološkim problemima čini specifičnim za svaku organizaciju,
  • angažovanje većeg dela zajednice u ostvarivanju strategije preduzeća.

ISO 26001 pruža dokaz da organizacija primenjuje smernice o društvenoj odgovornosti, koje utiču na efikasnost poslovanja, ali to može biti i jedan od puteva za sticanje kompetetivne prednosti organizacije nad konkurencijom.
Standard ISO 26001 se primenjuje na sve organizacije nezavisno od njihove veličine i delatnosti. Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera prema zahtevima ovog standarda.Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference