ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Naučno-stručni časopis Journal of Applied Engineering Science

4 (2015) 13

4 (2015) 13

3 (2015) 13

3 (2015) 13

2 (2015) 13

2 (2015) 13

1 (2015) 13

1 (2015) 13

Više o časopisu...

Časopis Journal of Applied Engineering Science je pokrenut juna 2003. godine pod nazivom Istraživanja i projektovanja za privredu sa kvartalnom dinamikom izlaženja. Od 30. broja časopis izlazi samo na engleskom jeziku i menja naslov u Journal of Applied Engineering Science.

Ponosni smo što možemo da Vas obavestimo da je, već posle prva četiri broja, svrstan u referentne časopise resornog Ministarstva, kao i da se nalazi među časopisima sa SCIndeks liste.

Danas je časopis Journal of Applied Engineering Science, svakako, jedan od dominantnih naučno-stručnih časopisa u širokoj oblasti tehnike i privrede.

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu je suizdavač časopisa, a časopis se štampa pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Želimo da istaknemo sledeće:

 • Uticajnost časopisa ocenjena je rangom M51: VODEĆI NACIONALNI ČASOPIS
 • Svi objavljeni radovi indeksiraju se kroz internacionalnu abstraktnu bazu ELSEVIER Bibliographic Database, a preko servisa SCOPUS
 • Na adresi www.scopus.com možete naći obrađene podatke za sve objavljene brojeve nakon 11. broja.
 • S obzirom na širinu tematike časopis Journal of Applied Engineering Science, pored mašinstva uključen je i u tematske oblasti saobraćaja, urbanizma i građevinarstva
 • Časopis Journal of Applied Engineering Science se nalazi na listi referentnih časopisa Ministarstva prosvete i nauke
 • Redovna dinamika objavljivanja - još jedan od kvaliteta časopisa Journal of Applied Engineering Science !
 • Uređivački odbor je sastavljen od renomiranih naučnih radnika iz zemlje i inostranstva
 • Svaki rad se dvostruko recenzira uz obaveznu anonimnost autora i recenzenata
 • Individualni naučno-istraživački rezultati objavljeni u ovom časopisu vrednuju se sa 2 boda
 • Od 30. broja časopis izlazi samo na engleskom jeziku i menja naslov u Journal of Applied Engineering Science
 • U dosadašnjih 48 broja objavljeno je 320 radova koja su bila usmerena ka rešavanju konkretnih problema u našoj privredi,čime je ispunjena jedna od osnovnih ideja samog časopisa - afirmacija rada i dostignuća domaćih eksperata ! ! ! !

PRETPLATE NA ČASOPIS ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA ZA PRIVREDU

PRETPLATA

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Naše reference