ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 OHSAS 18001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001

Implementacija standarda OHSAS 18001:2007 - SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU

Primena standarda OHSAS 18001:2007 nije zakonski uslovljena, ali mnogo puta predstavlja neophodnost, pogotovo u organizacijama čije se delatnosti smatraju visokorizičnim i gde je, bez efikasnog sistema zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, nemoguće obezbediti bezbedne uslove za rad.

Kod organizacija koje se pridržavaju zakonskih zahteva i koje preventivno koriste sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao alat za postizanje maksimalne bezbednosti na radnom mestu, primećeno je znatno smanjenje incidenata i akcidenata.

Predosti implementacije sistema zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih OHSAS 18001:2007:

  • povrede na radnom mestu svodi na minimum,
  • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima,
  • doprinosi poboljšanju poslovnog ugleda ulivajući poverenje klijentima da postoji briga za zdravlje i bezbednost na radu koja se može i dokazati, što privlači i strane ulagače,
  • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima,
  • obezbeđuje stalnu ispravnost uređaja, mašina i opreme,
  • doprinosi poboljšanju bezbednosti radnih uslova,
  • smanjuje broj utrošenih dana na bolovanja, a samim tim povećava produktivnost,
  • implementacija i sertifikacija OHSAS 18001 sistema štiti firmu od neželjenih troškova (omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima).

Ukoliko organizacija primenjuje standard OHSAS 18001, klijenti su sigurni da neće biti zastoja i kašnjenja sa ugovorenim poslovima zbog neželjenih posledica po zdravlje i bezbednost zaposlenih, istraživanja nadležnih organa, preuzimanja odgovornosti za nesrećni slučaj i dr.
Ovaj standard je sasvim kompatibilan sa standardima serije ISO 9001 i ISO 14001 i veoma jednostavno se integriše sa njima.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference