ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda ISO 45001:2018 - SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU

Prema Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), preko 2.78 miliona ljudi svake godine umre kao rezultat bolesti ili nesreća povezanih sa radom, što je preko 7.500 dnevno. Godišnje se zabeleži još 374 miliona nefatalnih nesreća i bolesti koje su posledica rada, što dovodi do ljudske nesreće i velikih ekonomskih troškova.

Svrha standarda ISO 45001 je da obezbedi organizaciji visok nivo razumevanja važnih problema koji mogu da imaju pozitivan ili negativan uticaj, radi upravljanja odgovornostima po pitanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih.

Ovim standardom se uspostavljaju mehanizmi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, kako bi organizacija stvorila bezbedna i zdrava radna mesta, sprečavanjem povreda na radu i narušavanja zdravlja.

Standard je primenljiv na svaku organizaciju, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnost, a organizacijama omogućava:

  • poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu,
  • eliminisanje opasnosti,
  • smanjivanje OH&S rizika,
  • iskorišćavanje prednosti OH&S,
  • eliminisanje neusaglašenosti OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

Primenljiv je na OH&S rizike kojima organizacija upravlja, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana. ISO45001 ne iskazuje specifične kriterijume za OH&S performanse, niti propisuje projektovanje OH&S sistema menadžmenta. Ovim standardom je omogućeno organizaciji da integriše i druge aspekte zdravlja i bezbednosti, kao što su dobro fizičko i mentalno zdravlje/dobrobit radnika. Može da se koristi u celosti ili delimično u cilju sistematičnog poboljšavanja menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Ukoliko organizacija primenjuje standard ISO 45001, klijenti su sigurni da nema zastoja i kašnjenja na ugovorenim poslovima kao i da nema neželjenih posledica po zdravlje i bezbednost zaposlenih i dr.

Ovaj standard je sasvim kompatibilan sa standardima serije ISO 9001 i ISO 14001 i veoma jednostavno se integriše sa njima.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference