ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija ISO standarda 14001:2015 - SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu.

Poboljšava odnos prema životnoj sredini, implementira sistemski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine.

Može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisis od potrebe kompanije. Prednosti implementacije sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015 su:

 • smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu,
 • smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
 • povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije,
 • poboljšani ugled i stvaranje poverenja kod zajednice,
 • kompetitivna prednost,
 • pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
 • lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti,
 • poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vašeg klijenta,
 • bolje korišćenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisana reciklaža otpada doprinose smanjenju troškova i podižu vašu konkurentnost,
 • smanjuje se finansijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravke, čišćenje, plaćanje kazni zbog kršenja zakona,
 • poboljšava se kvalitet radnih mesta i moral zaposlenih,
 • otvaraju se nove mogućnosti za poslovanje na tržištima gde je visoka ekološka barijera,
 • ekološki svesni klijenti poslovaće radije sa kompanijama koje imaju implementiran i sertifikovan ISO 14001.

ISO 14001 je međunarodni standard koji definiše zahteve za upravljanjem životnom sredinom i ima za cilj da pomogne organizacijama da mimimalizuju svoje štetno delovanje na okolinu.


Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference