ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda ISO 39001 - SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Problem bezbednosti u saobraćaju je pre svega državni problem, a ujedno i prva briga korisnika javnih saobraćajnica. Negativne posledice na putevima, danas dovode do značajnih materijalnih gubitaka i gubitaka ljudskih života čime bezbednost postaje ozbiljan društveni problem.

Srbija ima potrebu za prihvatanjem čitavog niza standarda nametnutih od strane EU, a time i ISO 39001 Bezbednost drumskog saobraćaja (RTS-Road Traffic Safety), koji predstavlja osnov za usaglašavanje i unapređenje zakonske regulative i tehničkih standarda u ovoj oblasti.

Standarad ISO 39001 (RTS-Road Traffic Safety) predstavja podglogu za stvaranje uslova za povećanje bezbednosti saobraćaja na putevima, a nastao je kao rezultat potrebe za smanjenjem broja saobraćajnih nesreća na svetskom nivou, s obzirom da su dosadašnji podaci o nastradalim u saobraćajnim nesrećama poražavajući (1,3 miliona smmrtnih slučajeva svake godine), a visina nastale štete se meri u milijardama evra. Osnovni cilj ovog standarda je da se broj smrtnih slučajeva drastično smanji u periodu do 2020. godine, s krajnjim ciljem da 2050.goodine u razvijenim zemljama ne bude zabeležen nijedan smrtni slučaj prouzrokovan u saobraćajnoj nesreći.

Koristi koje se mogu ostvariti uvođenjem standarda ISO 39001 su sledeće:

 • Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda,
 • Organizovano i odgovorno reagovanje u slučajevima nastanka saobraćajnih nezgoda,
 • Podizanje svesti o značaju bezbednosti u drumskom saobraćaju,
 • Smanjenje troškova kroz veću efikasnost,
 • Podrška ciljevima društvene odgovornosti.

Standard ISO 39001 se primenjuje na sve organizacije koje učestvuju u drumskom saobraćaju, nezavisno od njihove veličine. Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada prema zahtevima ovog standarda, potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera.

ISO 39001 je najbrže primenljiv na javne i privatne organizacije koje su u vezi sa bezbednošću drumskog saobraćaja, a to su najčešće:

 • organizacije koje se bave pprevozom putnika ili tereta,
 • transportna i/ili logistička preduzeća koja vrše aktivnosti u vezi transporta,
 • osoblje zaposleno u sistemu drumskog saobraćaja,
 • organizacije koje se bave projektovanjem, izgradnjom, održavanjem puteva i ulica i saobraćajnom signalizacijom,
 • proizvođači automobila, teretnih vozila i drugih drumskih vozila, uključujući i proizvođače rezervnih delova i opreme,
 • ustanove za pružanje hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nesreće,
 • državne ustanove (Ministarstva koja su u vezi sa drumskim saobraćajem, policija, obrazovne ustanove i drugi državni organi i ustanove koje imaju veze sa bezbednošću saobraćaja) i dr.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference