ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Politika kvaliteta

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

zastupa visoki nivo kvaliteta u svim područjima svog poslovanja, što znači da:

  • Pruža rešenja koja zadovoljavaju očekivanja korisnika
  • Deluje pomoću pouzdanih i efektivno razvijenih procesa koji omogućuju zadovoljenje svih zahteva poslovanja
  • Poboljšava pružanje usluga neprestanim razvojem
  • Obezbeđuje motivisanost za rad i obrazovanje
U ostvarivanju navedenih ciljeva očekuje se maksimalan doprinos svih zaposlenih.

Politika kvaliteta Instituta za istraživanja i projektovanja u privredi je sastavni deo ukupne poslovne politike i zasniva se na opšte prihvaćenom opredeljenju svih zaposlenih da uključe sve raspoložive potencijale radi stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta poslovanja u svim njegovim segmentima.

Međunarodno sertifikacono telo PCC-CERT dodelilo je Institutu sertifikate za standarde EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 i BS OHSAS 18001:2007 kojima se potvrđuje poslovanje u skladu sa zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Kvalitet je najbolja preporuka!


Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Naše reference