ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda ISO 50001 - SISTEM UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Dostupnih energetskih resursa sve je manje. Zbog toga je energetska efikasnost, koja podrazumeva da se procesi na isti način obavljaju sa manje energije, postaje imperativ u poslovanju firmi.

ISO 50001 definiše zahteve za uspostavjanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema upravljanja energijom, čija je svrha da omogući organizaciji da sistemski pristupi postizanju stalnog poboljšavanja energetskih pokazatelja, uključujući energetsku efikasnost, upotrebu energije i potrošnju.

Standard za sistem menadžmenta energijom, obezbeđuje organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja. Ovaj standard pomaže da se uspostave programi uštede energije, kojima se ostvaruju efikasnije upravljanje i bolja kontrola nad energetskim sistemima, ali i konkurenrnije poslovanje.

Koristi koje se mogu ostvariti uvođenjem standarda ISO 50001 su sledeće:

  • Veća kontrola nad upotrebom energije,
  • Smanjenje troškova energije,
  • Smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
  • Priprema za praćenje i izveštavanje o emisiji gasova staklene bašte,
  • Kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti.

Ovaj standard pruža pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju, daje uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte, pomaže rukovodstvu u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetskih efikasnih tehnologija, itd.
Standard ISO 50001 se primenjuje na sve organizacije nezavisno od njihove veličine i delatnosti, jer obuhvata sve organizacije koje su direktno ili indirektno uključene u korišćenje enegretskih sistema. Da bi organizacija uspešno konrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera prema zahtevima ovog standarda.


Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference