ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda ISO 9001:2015 - SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili latnost organizacije. Primenjiv je na sve aktivnosti jedne organizacije, počev od marketinga, projektovanja i razvoja, nabavke – preko proizvodnje – do isporuke gotovih proizvoda.

Organizacijama omogućava da:

 • pokažu svoju sposobnost da dosledno obezbeđuju proizvod/uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika i odgovarajućih zakona i propisa,
 • povećavaju zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema kvaliteta, uključujući procese stalnog poboljšavanja.
 • Koristi od implementacije ISO 9001 standarda su:
 • ostvarenje većeg profita,
 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti kroz optimizaciju resursa,
 • jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenja čime se stiče i/ili podstiče poslovno poverenje kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata,
 • veća konkurentnost na tržištu dokazivanjem da se postignut kvalitet održava,
 • usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva zbog načina donošenja poslovnih odluka,
 • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
 • učvršćivanje odnosa sa dobavljačima kroz definisanje kriterijuma saradnje,
 • stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • minimizacija troškova poslovanja,
 • mogućnost praćenja i merenja i upravljanja na osnovu činjenica,
 • jasno dokumentovan sistem uz identifikaciju i sledljivost,
 • sposobnost da prevaziđete zahteve korisnika i budete bolji od konkurenata,
 • mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta, tako da se lako mogu integrisati.Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata garantuje se sistemsko sprovođenje definisanih poslovnih procesa, čime se postiže dugoročno, strateško unapređenje poslovanja. Sertifikovane organizacije sprovođenjem svoje vizije i misije postaju istinski partner i lider u zadovoljenju želja i potreba svojih korisnika.


Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference