ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Asset management

Institut za istraživanje i projektovanja u privrediorganizuje profesionalnu obuku Asset Managment u saradnji sa Društvom održavalaca tehničkih sistema,a prema preporukama European Federation of National Maintenance Societies.
Institut iipp je kao predavače na profesionalnoj obuci Asset Managmentangažovao eminentne profesore sa Beogradskog Univerziteta, kao i veliki broj eksperata iz privrede, čime su obezbeđena sistematična, jasna i primenjiva znanja.

Zašto održavanje?

Iskustva vodećih Evropskih i svetskih kompanija ukazuju na činjenicu da sektor održavanja tehničkog sistema, iz godine u godinu, sve više dobija na značaju. To se dešava, pre svega, jer kvalitetno održavanje omogućava kompanijama da kroz realnu optimizaciju dugoročnih planova i efikasno smanjenje troškova postignu isplativu i konkretnu i konkurentsku prednost.

Zašto edukacija?

U savremenom svetu znanje je najznačajniji resurs, a negovanje intelektualnog kapitala pojedinaca i preduzeća je garancija progresa. Nesporno je da će se i naša zemlja, pre ili kasnije, priključiti Evropskoj Uniji. To će zahtevati prilagođavanje postojećim zakonskim normama EU i uoblasti održavanja. Shodno tome, a prateći trendove u održavanju, Institut iipp je, u novembru 2005. godine, pokrenuo profesionalnu obuku iz ove oblasti, koja je kod nas, trenutno, malo zastupljena. Osnovni motiv je da se stručnjacima u Srbiji pruži mogućnost da inoviraju svoja znanja po programu Evropske asocijacije nacionalnih društava održavalaca (EFNMS) i da se na taj način kvalifikuju za poslove upravljanja održavanjem prema standardima Evropske Unije.

Zašto Asset Managment?

Asset Managment predstavlja jedinstvenu priliku za proširivanje znanja u oblasti održavanja tehničkih sistema. U svoj program uključuje najbolja domaća znanja i iskustva osavremenjena i usklađena sa preporukama EFNMS-a (European Federation of National Maintenance Societies). Na taj način, obuka Asset Managment je povezala i objedinila domaću tradiciju i iskustvo u procesima održavanja sa Evropskim normama i zahtevima.
Rezultat je time dvostruk - svima koji se prijave pruža šansu za sticanje Nacionalnog sertifikata - Nacionalni stručnjak za upravljanje imovinom, a onima koji mogu i žele više otvara mogućnost za sticanje Međunarodnog sertifikata European maintenance manager.

Zašto sertifikacija?

Jer postavlja nivo visoke kompetencije;
Jer obezbeđuje priznanje ljudima i profesiji;
Jer doprinosi jednostavnijoj i bržoj proceni inženjera;
Jer doprinosi visokom kvalitetu aktivnosti održavanja;
Jer omogućuje brži povraćaj investicija kroz bolju pouzdanost sistema;
Jer otvara vrata za učešće na Evropskom tržištu;

Profesionalna obuka

Asset Managment je namenjena edukaciji kadrova, menadžmenta i top-menadžmenta u cilju njihovog usavršavanja, podizanja nivoa rada i efikasnosti i boljeg pozicioniranja u okruženju. Program rada Asset Management-a usklađen je sa zahtevima i preporukama EFNMS-a.
Obuka se organizuje dva puta godišnje, tokom proleća i jeseni i može se realizovati kao in-house ili open-house obika, u zavisnosti od zahteva klijenta i potreba same organizacije.

Materijal

Materijal (uključujući plan i program rada) polaznici dobijaju u toku prvog dana. Svaki polaznik dobija svoj poseban materijal. Materijal za Asset Managment je namenjen isključivo polaznicima i ne prodaje se posebno.

Broj polaznika

Asset Management je visoko-praktična i interaktivna profesionalna obuka, što zahteva rad sa ograničenim brojem polaznika. Maksimalan broj polaznika je 15 po ciklusu. Prednost imaju polaznici čije uplate stignu ranije.
Napomena: Organizator zadržava pravo otkazivanja ili odlaganja predviđene obukeu slučaju nedovoljnog broja prijavljenih.

Smeštaj

S obzirom da obuka traje više od jednog dana, polaznici sami obezbeđuju smeštaj, ukoliko je potreban.
Napomena: Organizator zadržava pravo otkazivanja ili odlaganja predviđene obukeu slučaju nedovoljnog broja prijavljenih.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference