ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda ISO 55001:2017 - SISTEM UPRAVLJANJA IMOVINOM

ISO 55001:2017 specificira zahteve za sistem menadžmenta imovinom u okviru konteksta organizacije. Ovaj međunarodni standard može da se primeni na sve vrste imovine u organizacijama svih vrsta i veličina. Posebno je namenjen da se koristi za upravljanje fizičkom imovinom, ali se takođe može primeniti na druge vrste imovine.

Standard ISO 55001 Precizira finansijske, računovodstvene i tehničke zahteve za upravljanje specifičnim vrstama imovine.

Za potrebe ovog standarda se koristi termin „sistem menadžmenta imovinom” onda kada se odnosi na sistem menadžmenta za upravljanje imovinom.

Standard ISO 55001 predstavlja jasnu međunarodno priznatu definiciju dobrog upravljanja fizičkom imovinom koja podrazumeva preispitivanje i implementaciju:

  • Upravljanja i organizacije sistema održavanja fizičke imovine,
  • Pouzdanosti i pogodnosti održavanja fizičke imovine,
  • Informacionog sistema održavanja,
  • Metoda i tehnika upravljanja i održavanja fizičke imovine,
  • Key Performance Indicators – Maintenance.

Današnje organizacije su u neprekidnoj borbi da obezbede najviše iz postojećih sredstava. Izazovi poput smanjenih operativnih budžeta, povećanja troškova materijala, starenja sredstava i radne snage su naša svakodnevnica. Organizacije pokušavaju da pronađu načine kako bi se povećala profitabilnost imovine, odnosno kako da urade više sa manje. Razvoj efikasne strategije upravljanja imovinom - Asset Management se više ne posmatra kao trošak, već kao imperativ. Ako se poveže sa svim poslovnim procesima, organizacionom arhitekturom i upravljanjem znanjem, Asset Mangement će doneti značajne uštede bez gubitka pouzdanosti, odnosno uspešnog plasmana krajnjih usluga ili proizvoda.


Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference