ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17020 ISO 17025 ISO 45001 ISO 22000 ISO 26000 ISO 27001 ISO 39001 ISO 50001 ISO 55001

Implementacija standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 - Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

SRPS ISO/IEC 17025 uređuje opšte zahteve za rad laboratrija za etaloniranje i ispitivanje uključujući i uzrokovanje. Standard je akredaticionog karaktera, odnosno po njemu se vrši ocena usaglašenosti i dodela akreditacije, a ocenu usaglašenosti vrše akredaticiona tela.

Implementacija ovog standarda može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili čak na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.
U slučaju analitičkog hemijskog testiranja u laboratorijama standard SRPS ISO/IEC 17025 može biti od izuzetne pomoći iako je sličnih karakteristika kao i standard SRPS ISO/IEC 17020. Koristi koje se mogu ostvariti uvođenjem ovog standarda su sledeće:

  • bolja kontrola održavanja opreme, očuvanje inspekcijskih zapisa i sl.,
  • uspostavljanje poverenja uprave i klijenata,
  • povećanje udela na tržištu,
  • priznanje i kredibilitet u svetu,
  • sigurno savetovanje o analizi podataka, kao i visok stepen vođenja evidencije,
  • ujednačenost u izvršenju i način izveštavanja za ljude koji obavljaju određenu aktivnost.

Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada, potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Ovaj standard je sasvim kompatibilan sa standardima serije ISO 9001 i ISO 14001 i veoma jednostavno se integriše sa njima.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference