ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Obuke internih proveravača

Obuke - FEBRUAR - BEOGRAD, SRBIJA... 


Obuke zainterne proveravače su organizovane sa ciljem da se polazniciosposobe za samostalno obavljanje internih provera i pripremu svojih preduzećaza postupke akreditacije i redovnog nadzora. Obaveza svake firme je da imasertifikovane ocenjivače ukoliko želi da posluje u skladu sa međunarodnimzahtevima ISO standarda, na međunarodnom tržištu robe i usluga.

Profesionalne obuke na Institutu za istaživanja i projektovanja realizuju stručni i međunarodno akreditovani predavači, a polaznici nakon odslušanih obuka i položenog završnog testa dobijaju Diplomu internog proveravača, prema zahtevima izabranog međunarodnog standarda.
                            
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi organizuje obuke za interne proveravače u skladu sa zahtevima standarda:

 • ISO 9001:2015,
 • ISO 14001:2015,
 • SRPS ISO/IEC 17020:2012,
 • SRPS ISO/IEC 17025:2006,
 • ISO 45001:2018,
 • EN ISO 22000:2005,
 • ISO 26000:2010,
 • ISO/IEC 27001:2013,
 • ISO 39001:2012,
 • ISO 10002:2014 i
 • ISO 50001:2011.

U savremenim, tržišnim uslovima poslovanja količina novog znanja povećava se toliko da postojeće znanje brzo zastareva, čega smo i sami svedoci, a naročitoo u oblastima u kojima poslujeme. Znanje je postalo najznačajniji resurs, te je negovanje intelektualnog kapitala pojedinca, ali i preduzeća garancija progresa. U tom smislu cilj obuka koje Institut za istraživanja i projektovanja u privredi sprovodi, jeste da se omogući kontinuirano inoviranje znanja za polaznike različitog nivoa obrazovanja, specijalnosti i poslovnog iskustva. 

Profesionalne obuke za interne proveravače, organizovane su da prate trendove i usklađene su sa zahtevima Evropskog tržišta pružaju svakom polazniku jedinstvenu šansu kako za ličan napredak, tako i za razne vrste poslovnih saradnji.

Teme:

 • Zahtevi izabranog sistema menadžmenta
 • Karakteristike i odgovornost proveravača
 • Priprema i planiranje interne provere
 • Sprovođenje provere
 • Vođenje uvodnog sastanka
 • Metode i tehnike proveravanja
 • Analiza rezultata
 • Vođenje završnog sastanka
 • Izveštaj o proveravanju
 • Korektivne mere
 • Naknadne provere
 • Test

Ove obuke se realizuju kao:

Open-house - profesionalne obuke iz različitih oblasti su otvorenig tipa i na njih može svako da se prijavi. Organozivane su sa ciljem proširenja znanja prema zahtevima međunarodnih standarda, pri čemu na kraju obuke polaznici dobijaju diplome Internih proveravača. Informacije o svakoj obuci su blagovremeno date u preciznim terminima i programom u otvorenoj ponudi na sajtu Instituta. 

In-house - profesionalne obuke su dizajnirane prema potrebama konkretnog klijenta. Organizuju se za veći broj polaznika iz sitog peduzeća i prilagođene su određenim oblastima poslovanja i nivoima znanja - u skladu sa potrebama klijenta po pitanju vremena, mesta održavanja, sadržaja i broja učesnika. Kod in-house obuka saradnja se dogovara u skladu sa zahtevom klijenta.

Materijal

Materijal (uključujući plan i program rada) polaznici dobijaju u toku prvog dana. Svaki polaznik dobija svoj poseban materijal.

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 15 po ciklusu.
Prednost imaju polaznici čije uplate stignu ranije.
Organizator zadržava pravo otkazivanja ili odlaganja predviđene obuke u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih.

Reference

Kvalitet naših predavanja i stručnost predavača garantuju da ćete posle treninga raspolagati novim znanjima, iskustvima i idejama. Pogledajte spisak najvećih kompanija iz Srbije i Crne Gore koje su nam poklonile poverenje.
Kvalitet je najbolja preporuka!
Neka i vaš uspeh govori umesto vas!

Dodatne informacije

Prijave možete izvršiti na: +381 11 3302 451; +381 11 6300 751; e-mail:office@iipp.rs 
Napomena: Plaćanje izvršiti najkasnije dva dana pre izvođenja obuka.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference