ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Međunarodni projekti

Izrada idejnog projekta i tenderske dokumentacije za izgradnju novog Žeželjevog mosta

Izrada idejnog projekta i tenderske dokumentacije za izgradnju novog Žeželjevog mosta

Cilj projekta je bio da se doprinese rekonstrukciji drumsko-železničke infrastrukture u Srbiji koja je oštećena ili uništena tokom prethodnog bombardovanja kroz izrdau idejnog projekta I tenderske dokumentacije za izgradnju novog Žeželjevog mosta.

EuropeAid/123989/D/SER/YU;
Ugovarač: Delegacija Evopske Unije u Crnoj Gori;
Trajanje projekta: 27 meseci;
Korisnik: Ministarstvo infrastrukture, Železnice Srbije, Putevi Srbije, Grad Novi Sad;

Detaljno
Master plan transporta za Srbiju

Master plan transporta za Srbiju

Svrha ovog ugovora bila je da se Ministarstvu infrastrukture Srbije obezbedi sveobuhvatan Master plan transporta u skladu sa saobraćajnom politikom i da kao takav bude sredstvo za projektovanje i implementaciju transportnih šema koje bi zadovoljile potrebe svih vidova saobraćaja.

EuropeAid/125976/D/SER/YU;
Ugovarač: Delegacija Evopske Unije Srbiji;
Trajanje projekta: 16 meseci;
Korisnik: Putevi Srbije, Železnice Srbije, Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Plovput, Ministarstvo infrastrukture;

Detaljno
Priprema glavnog projekta za investiranje u željezničku infrastrukturu Crne Gore

Priprema glavnog projekta za investiranje u željezničku infrastrukturu Crne Gore

Projekat se odnosi na pripremu detaljnih projekata za rehabilitaciju trase dve sekcije železničke linije Bar - Vrbnica (granica sa Srbijom), detaljnih projekata za sanaciju tunela i elektrotehničkih projekata.

Broj projekta: EuropeAid 127966/C/SER/ME;
Ugovarač: Delegacija Evopske Unije u Crnoj Gori;
Trajanje projekta: 17 meseci;
Korisnik: Željeznička infrastruktura Crne Gore;
Detaljno

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Naše reference