ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Naučno-stručni skup ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME

Četrdeset i treći naučno-stručni skup "Održavanje mašina i opreme - OMO 2018", biće održan u okviru Maintenance Forum-a 2018. Za više informacija posetite sajt www.maintenanceforum.net

Utisci sa OMO 2017...

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa svojim partnerima, po četrdeset drugi put je organozovao naučno-stručni skup Održavanje Mašina i Opreme. Trajanje skupa i poverenje koje nam iz godine u godinu poklanjaju učesnici, potvrđuje značaj teme i interesovanje stručne i naučne javnosti.

Teme su obuhvatile najnovija dostignuća i smernice u oblasti proizvodnog inženjeringa i održavanja tehničkih sistema, dok se poseban akcenat daje i praktičnoj primeni usvojenih saznanja. Program je bio izbalansiran i fokusiran na potrebe privredne i akademske javnosti. Svi radovi su recenzirani, što garantuje visok kvalitet informacija i mogućnost njihove direktne primene.

Kao i do sada, i ovog puta, OMO je organizovan kroz izlaganje autorskih radova, veći broj okruglih stolova i neformalna druženja.

OMO 2017 je predstavio rezultate pokrenutih i realizovanih projekata u domaćoj privredi, naučnim institucijama i javnim preduzećima, kao i znanja, metode i tehnike, standarde koji doprinose ili koji mogu doprineti njihovoj efikasnijoj implementaciji.

Pozivaju se zainteresovani autori da dostave apstrakte iz oblasti mašinstva, saobraćaja, građevinarstva, ekonomije, energetike, menadžmenta, elektrotehnike, poljoprivrede, turizma, vodoprivrede i IT tehnologija..

POSEBNA PAŽNJA POKLONJENA JE SLEDEĆIM TEMATSKIM CELINAMA:

Održavanje i upravljanje imovinom
Industrijsko i infrastrukturno održavanje
Održavanje i proizvodnja – tehnologije, usluge, rešenja i alati
IKT za održavanje (e-održavanje)
Upravljanje kvalitetom
Ljudski resursi, obuka, kvalifikacija, sertifikacija
Bezbednost, zdravlje i zaštita životne sredine
Najbolja praksa

Svi radovi objavljeni u zborniku radova OMO 2017, biće prijavljeni za indeksiranje u bazama Google Books, kao i Google Scholar. Najinteresantniji radovi biće objavljeni u vodećem nacionalnom časopisu (M51) Journal of Applied Engineering Science i indeksirani u bazi SCOPUS.

 Google Scholar logo Google Books logo Scopus logo

OMO 2018

Važni datumi

15.03.2018. 
Prijem abstrakata

31.03.2018. 
Obaveštenje o prihvatanju radova

07.05.2018. 
Prijem konačnih radova

24.05.2018.
Svečano otvaranje

Prijava rada
Prijava abstrakta Matrica za pisanje rada
Zvanični jezici

Engleski jezik - English language

Kotizacija

Više informacija možete naći na sajtu Mainetance Forum 2018

Sponzorski paketi
Kontakt

t: +381 11 3302451
e: nstanojevic@mas.bg.ac.rs

Rezervacija smeštaja i prevoza

Više informacija možete naći na sajtu Mainetance Forum 2018

Klijenti o nama

Naše reference