ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Reinženjering implementiranih sistema menadžmenta

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi nudi mogućnost reinženjeringa već uvedenog sistema menadžmenta. Razlozi za reinženjeringom sistema menadžmeta su brojni, a najčešći su:

  • Započeli ste sa implementacijom i stali ste – kako dalje?
  • Imate implementiran sistem menadžmenta, ali niste sasvim zadovoljni učinkom.
  • Kupci, INO principali ili druge zainteresovane strane zahtevaju izmene/adaptacije postojećeg menadžment sistema.
  • Želite da izvršite značajnije izmene u implementiranim sistemima da bi ste mogli da ih maksimalno koristite.
Reinženjering podrazumeva procenu potrebne modifikacije već implementiranog sistema menadžmenta i u skladu sa tim određene dopune i korekcije. Time se obezbeđuje NOVI POČETAK STAROG POSLOVNOG KONCEPTA.

Reinženjering omogućava i reorganizaciju poslovnih procesa kroz ukidanje barijera među različitim delovima kompanije i koordinaciju svih učesnika u poslovnom procesu, čime se postiže efikasnije izvođenje poslovnih procesa.

U kombinaciji sa 6 Sigma metodologijom i praćenjem adekvatnih ključnih indikatora poslovanja (KPI - Key Performance Indicators) reinženjering sistema menadžmenta utiče na povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije, smanjenje troškova i unapređenje kvaliteta proizvoda ili usluga.

Neke od osnovnih aktivnosti u kojima Institut iipp može pomoći svojim klijentima odnose se na:

  • identifikaciju, klasifikaciju i uređenje procesa u uspostavljenim sistemima, bez obzira na delatnost,
  • identifikaciju uskih grla, potencijalnih mana uspostavljenih sistema menadžmenta, logičkih problema i načina za poboljšanje i poslovnih procesa i sistema sa kojima kompanija radi,
  • stvaranje osnova za reorganizovanje i pojednostavljeno upravljanje procesima.
  Oslonite se na naš profesionalizam, dozvolite sebi da napredujete i menjate se, a mi ćemo brinuti o vašem uspehu. Institut iipp

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference