ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Kalendar obuka

Oktobar 2018. - Beograd, Srbija


09.10.2018. godine, 10:00-15:00h
ISO 39001:2012 zahtevi

Ova obuka vas upoznaje sa osnovnim elementima za implementaciju Sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (BDS) kako je navedeno u ISO 39001. Nakon obuke, moći ćete da razumete različite module Sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja, uključujući politiku BDS, procedure, merenja performansi, posvećenost menadžmenta, interne provere, preispitivanje od strane rukovodstva i kontinuirano poboljšanje.
Razumećete - sve elemente Sistema za upravljanje bezbednošću drumskog saobraćaja i njegove glavne procese - korelaciju između ISO 39001 i drugih standarda u regulatornim okvirima - pristupe, metode i tehnike koje se koriste za implementaciju i upravljanje BDS.
Rezervišite mesto sada
Detaljnije informacije...

10.10.2018. godine, 10:00-15:00h
ISO 45001:2018 zahtevi i obuka za interne proveravače

ISO 45001:2018 je novi standard za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu.
Ova obuka će podržati organizacije u naporima da primene nove zahteve standarda i razviju plan koji će im omogućiti nesmetan prelazak sa OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 razumevanjem promena i sagledavanjem njihovog uticaja u postojećem sistemu za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu.
Rezervišite mesto sada
Detaljnije informacije...

16.10.2018. godine, 10:00-15:00h
ISO 9001:2015 zahtevi i obuka za interne proveravače

Upoznavanje sa zahtevima ISO 9001:2015 pruža informacije za razumevanje sistema upravljanja kvalitetom, odnosno obezbeđuje razumevanje kako se efektivnost procesa direktno povezuje sa poslovnim rezultatima.
Naučite - kako da analizirate zahteve i klauzule ISO 9001:2015 - kako sakupljati objektivne dokaze – kako izveštavati o nalazima revizije. Stecite veštine procene kako biste se pripremili za rešavanje različitih situacija u vezi sa internom proverom.
Rezervišite mesto sada
Detaljnije informacije...

17.10.2018. godine, 10:00-15:00h
ISO 14001:2015 zahtevi i obuka za interne proveravače

Upoznajte svrhu, namere i ključne zahteve ISO 14001:2015, važnost i relevantnost ekoloških aspekata i uticaja, i steknite neophodne veštine interne provere/revizije kako biste prikupili objektivne dokaze, izvestili o nalazima revizije i još mnogo toga.
Naučite kako da prilagodite vašu revizorsku tehniku da biste radili u skladu sa novim i izmijenjenim zahtevima u ISO 14001:2015, odnosno saznajte kako da proveravate nove zahteve koji se odnose na organizacioni kontekst i primenu pretnji i prilika radi poboljšanog upravljanja životnom sredinom.
Rezervišite mesto sada
Detaljnije informacije...

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference