ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Kalendar obuka

Beograd, 30.09. i 01.10.2020. 


JEDNODNEVNI SEMINARI ZA INTERNE PROVERAVAČE PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 I ISO 50001

 

Svaki seminar se sastoji iz dva dela. 

Prvi deo seminara je opšti i predstavlјa upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 I ISO 50001

Drugi deo seminara predstavlјa praktičnu obuku zaposlenih o metodama i tehnikama za uspešnu realizaciju interne provere, prema zahtevima standarda ISO 19011:2018.

Upoznavanje sa zahtevima standarda

PRIKAZ I TUMAČENJE ZAHTEVA IZABRANOG STANDARDA IZ ASPEKTA PROVERE – Razmatraće se zahtevi koji se odnose na Predmet i područje primene, Nepristrasnost (CPC element), Poverljivost (CPC element), Strukturu, Resurse, Procese, Prigovore (CPC element) i Menadžment (CPC element) na način definisan u izabranom standardu.

Praktičan rad sa zaposlenima - metode i tehnike za uspešnu realizaciju interne provere

·    ZAHTEVI ZA PROVERAVAČE (prema standardu ISO 19011 - Proveravanje sistema menadžmenta) Kompetentnost i vrednovanje proveravača, Utvrđivanje potrebne kompetentnosti proveravača da ispuni program provere, Uspostavljanje kriterijuma za vrednovanje proveravača, Izbor odgovarajuće metode za vrednovanje proveravača;

·     PROCES PROVERE – Principi proveravanja, Uspostavljanje programa provere, Planiranje internih provera; Sprovođenje provere, Iniciranje provere, Pripremanje aktivnosti provere, Sprovođenje aktivnosti provere, Priprema izveštaja o proveri, Završetak provere;

·       INTERAKTIVNI RAD

Priprema za realizaciju interne provere (priprema ček listi i sl.), Neusaglašenosti i zapažanja, Efektivan način zapisivanja zapažanja tokom procesa provere, Nalazi provere i izveštavanje; Tehnike ocenjivanja;

Vežba 1 – Formiranje plana internih provera;

Vežba 2 – Simulacija provere;

Vežba 3 – Izveštavanje o nalazima provere;

Sve vežbe mogu da se realizuju koristeći dokumenta sistema menadžmenta Naručioca.

·         TEST

MESTO I TERMIN REALIZACIJE SEMINARA

Mesto realizacije seminara je na lokaciji obezbeđenoj od strane ponuđača ili na lokaciji Naručioca.

Seminar bi mogao biti realizovan onog dana koji u zajedničkoj komunikaciji dogovorimo.

REZULTAT

Po završetku seminara polaznici

·         Razumeju zahteve svakog predmetnog standarda

·         Osposobljeni su da samostalno organizuju i realizuju interne provere

·         Dobijaju sertifikat Internog proveravača prema zahtevima predmetnih standarda 

Prijava 

*Napomena: Obuke za interne proveravače se sprovode prema novim zahtevima standarda ISO 19011:2018 i organizovane su sa ciljem da se polaznici osposobe za samostalno obavljanje internih provera u svojim preduzećima radi pripreme za postupke sertifikacije i redovnog nadzora.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference