ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Kontakt
Srbija

Bogdana Tirnanića 12a,
11000 Beograd

Crna Gora

Cetinjska 8,
85310 Budva

Pošaljite zahtev za ponudu

Zahtev za implementaciju ISO standarda

Kontakt osoba

Organizacija

Veličina organizacije

Broj smena

Broj lokacija:

Da li već imate neki standard/sistem?

Da li već imate sertifikovan neki od menadžment sistema? Ako imate, navedite koji?

Planirani datum kada želite da započnete proces implementacije ISO standarda

Detalji zahteva

Kako ste saznali za Institut za istraživanja i projektovanja u privredi?

Zahtev za obučavanje zaposlenih - profesionalna edukacija

Kontakt osoba

Tip obuke

Organizacija

Izaberite obuku

Interne provere prema zahtevima standarda

Termin

Napomena

Zahtev za usluge vezane za projekte

Kontakt osoba

Organizacija

Izaberite uslugu

Potrebe za koje se izrađuje projekat

Planirani budžet

od do

Smernice za izradu projekta

Predloži sastanak

Napomena

Naručivanje monografije

Kontakt osoba

Izaberi monografiju

Posalji monografiju

Klijenti o nama

Naše reference